Top

Spolek s humanitárním posláním založilo 7 subjektů: Diecézní charita Plzeň, Farní charita Karlovy Vary, Oblastní charita Ostrov, Farní charita Aš, Armáda spásy v České republice, Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s. Hlavním posláním naší potravinové banky je boj proti hladu a plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank. Cílem je získávat zdarma přebytky produkce zemědělského i potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny. K dalším aktivitám patří například shromažďování potravin při veřejných sbírkách v obchodních řetězcích a školách a koordinace těchto akcí. Tyto potraviny jsou pak dále bezplatně distribuovány jiným sdružením bojujícím proti hladu.

Kontaktní údaje

728 227 716

hlousek@pomocvnouziops.cz

Adresa sídla: Merklínská 15, Sedlec 360 10 Karlovy Vary

Adresa skladu: K. H. Borovského 1783, 356 01 Sokolov

Náš tým

mkdf-team-image

Ing. Aleš Klůc

Předseda PB
mkdf-team-image

Milan Hloušek

Ředitel PB
mkdf-team-image

Potravinové banky jsou pro nás zásadním partnerem v boji proti chudobě. Díky zachráněným potravinám jsme schopni ještě více pomáhat lidem v nouzi.

Mgr. Jan Vaněček

Ústřední ředitel NADĚJE

S Českou Federací potravinových bank spolupracujeme již od roku 2013. Je to pro nás klíčový partner v boji proti plýtvání potravinami, který je jednou z našich priorit.

Yana Pancheva

CSR Manager Tesco Stores ČR a.s.

Členové a odběratelé

Dárci a podporovatelé