Top

Naše pobočka byla založena v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank. Jedním z cílů potravinové banky je předcházet plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad. Banka shromažďuje od dárců potravinové i zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu, přebytky z veřejných jídelen a restaurací., příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách, atd. Tyto potraviny dále přerozděluje potřebným. Pražská potravinová banka má přes 130 odběratelů, mezi nimi jsou zařízení pro děti bez rodičů, pro osoby v krizi, pro mládež s hendikepem, pro osoby bez domova a další skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením. Dodáváme např. organizacím Naděje, Charita, Armáda spásy, Diakonie, Klokánek, Nízkoprahová centra, Azyxlové domy, Romodrom, Sluneční domov, Magdaléna a dalším. Našimi největšími sponzory jsou firmy , kterým patří velký dík, neboť jejich zásluhou je zajištěn provoz potravinové banky.

Kontaktní údaje

+420 777 070 920

pbpraha@seznam.cz

Adresa sídla: Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

Korespondenční adresa: Spořická 328/26, 18400 Praha 8

Náš tým

mkdf-team-image

Předsedkyně

Vedoucí PB
mkdf-team-image

Pavla Šešínová

Místopředsedkyně
mkdf-team-image

Pavel Komárek

Skladník

Potravinové banky jsou pro nás zásadním partnerem v boji proti chudobě. Díky zachráněným potravinám jsme schopni ještě více pomáhat lidem v nouzi.

Mgr. Jan Vaněček

Ústřední ředitel NADĚJE

S Českou Federací potravinových bank spolupracujeme již od roku 2013. Je to pro nás klíčový partner v boji proti plýtvání potravinami, který je jednou z našich priorit.

Yana Pancheva

CSR Manager Tesco Stores ČR a.s.

Členové a odběratelé

ACORUS, z.ú.
Anima – terapie, o.s.
Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha
Arcidiecézní charita Praha
Armáda spásy v ČR
BÉTEL CZ z.s.
BONA, o.p.s.
Centrum Paraple, o.p.s.
Centrum sociálních služeb Praha
Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú.
Centrum sosiálních a zdravotních služeb
Certus domicilium, o.s.
Cestou necestou, z.ú.
Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
Český Svaz Sumó
Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s.r.o.
Dětský domov HUSITA, o.p.s.
Dětský domov Trnová, p.o.
Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
Digitus Mise, o.p.s.
Digitus o.s.
Dílo Mariino (Hnutí Focolare)
DivaDno o.s.
Dobré víly dětem, z.s.
Dobrovolnické centrum Protěž
Domov Laguna Psáry, p.s.s.
Domov Na Hrádku, p.s.s.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov sv. Karla Boromejského
Domov svaté Rodiny
Dům Agapé
DŽBÁNSKO, o.p.s.
Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s.
Energie o.p.s.
ESET-HELP, občanské sdružení
Farní Charita Beroun
Farní charita Kralupy nad Vltavou
Farní charita Lovosice
Farní charita Lysá nad Labem
Farní charita Praha 1 – Nové Město
Farní Charita Roudnice nad Labem
Fokus Praha, o.s.
Fond ohrožených dětí
Handicap centrum Srdce, o.p.s.
Helpion, o.p.s.
Husitské centrum, o.p.s.
In IUSTITIA, o.p.s.
InBáze, z. s.
JAHODA, o.p.s.
Jako doma – Homelike, o.p.s.
Jekhetani Luma – Společný Svět, o.s.
Jekhetani Luma – Společný svět, o.s.; spolek
K srdci klíč, o.p.s.
Khamoro o.p.s.
Koinonia Giovanni Battista
KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8
Komunita Chemin Neuf
Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR
Kotec o. s.
LECCOS, z.s.
LRS Chvaly, o.p.s.
Magdaléna, o.p.s.
MAHARAL
Maltézská pomoc, o.p.s.
MAU, občanské sdružení
Město Mělník
Městská část Praha 14
Městská část Praha 15
Mezinárodní vězeňské společenství, o.s.
Most k životu o.p.s.
Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 – Nusle
Nadace Auxilia
Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Nadační fond J&T
NADĚJE

NADĚJE
Neposeda, z.ú.
Nový Prostor, z.ú.
O.S. „Člověk zpět k člověku“
Občanské sdružení „Free Life“
Občanské sdružení Kaleidoskop
Občanské sdružení NARCIS
Občanské sdružení Sedm paprsků
Oblastní charita Most
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Oblastní spolek ČČK Mělník
Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav
Oblastní spolek ČČK Praha 7
OTEVŘENĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST, o.p.s.
Otevřené srdce, o.p.s.
Pečovatelská služba okresu Benešov
Pomoc v nouzi, o.p.s.
PONTE D22, z.ú.
PRAK – prevence, poradenství, z.s.
Pražské volnočasové umělecké centrum, z.ú.
Pražský seniorát
PROGRESSIVE
Prostor plus o.p.s.
Proxima Sociale o.p.s.
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze
R – Mosty, z.s.
Radost – dětský domov, o.p.s.
REHAFIT, o.p.s.
Romodrom o.p.s.
Romové pro Nymburk
RomPraha
ROSA – centrum pro ženy,z.s.
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
RSOP z.s.
RUBIKON Centrum, z.s.
Salesiánské hnutí mládeže
Salesiánské  středisko  mládeže – středisko volného času, o.p.s.
SANANIM z.ú.
SDRUŽENÍ CHVALY
Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s.
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
SHM Klub Praha – Počernice
SK Barbora, z.s.
Sluneční domov o.p.s.
SOS dětské vesničky, z.s.
Společenství Androméda, o.s.
Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul
Spolek pro integraci Romů Žatecka
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Středisko prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s.
Subvence dětem
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Světlo dětem, z.s.
Teen Challenge International ČR
VIDA z. s.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Y – Open, z.s.
YMCA Praha
Zajíček na koni, o.p.s.
Základní škola a mateřská škola Vilémov,
Žatecký spolek Handicap z.s.

Dárci a podporovatelé