Top

SPOLUPRÁCE ŘETĚZCŮ A POTRAVINOVÝCH BANK SE PROHLUBUJE NAD RÁMEC ZÁKONA.

SPOLUPRÁCE ŘETĚZCŮ A POTRAVINOVÝCH BANK SE PROHLUBUJE NAD RÁMEC ZÁKONA.

Vyjádření ČFPB k rozhodnutí Ústavního soudu k Ústavní stížnosti – Návrh na zrušení části zákona o potravinách

Praha, 2. 1. 2019 Ústavní soud zamítnul stížnost na zrušení povinnosti obchodníků s prodejnami nad 400 m2 neprodané jídlo před jeho zničením nebo odvozem na skládku nabídnout neziskovým organizacím. Novelizace zákona prohloubila již probíhající spolupráci řetězců a potravinových bank.

Množství darovaných potravin se začátkem loňského roku skokově zvýšilo až na trojnásobek. „Mnohé řetězce s námi spolupracují dlouhodobě a potraviny nám nabízely již před platností novelizace zákona o potravinách. Mohli jsme tak využít již předešlých zkušeností. S jednotlivými řetězci jsme celý rok pracovali na zlepšení procesů, celkové spolupráci a vzájemné podpoře,“ vysvětluje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

S nárůstem nabídky neprodaných potravin banky rozšířily spolupráci s odběratelskými charitativními a dobročinným organizacemi. Dle stávajících odhadů potravinovou pomoc v loňském roce využilo okolo 100 000 koncových klientů. Koncem ledna bude Česká federace potravinový bank vydávat podrobnou zprávu o poskytnuté potravinové pomoci a množství přijatých potravin od řetězců za rok 2018.

Velice si cením spolupráce s potravinovými řetězci a jejich narůstající ochoty snižovat plýtvání potravinami a nabízet své potravinové přebytky. Naše spolupráce v mnohých případech výrazně přesahuje povinnost dané novelizace. Díky vzájemnému partnerství obchodníků, charitativních organizací a potravinových bank příkladně naplňujeme principy společenské odpovědnosti a mezinárodní cíle udržitelného rozvoje,“ doplňuje Veronika Láchová.

Se zvýšeným množstvím darovaných potravin se ovšem výrazně zvýšily náklady bank na logistiku, skladování a lidské zdroje. Jedinou dlouhodobou finanční podporou pro provoz čerpají banky z dotačního program Ministerstva zemědělství. Obchodní řetězce se snaží přispívat k podpoře provozu potravinových bank, a to například dary souvisejícími s provozem skladů.

No Comments

Post a Comment