NAHORU

Česká federace potravinových bank

Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank v České republice. Zastupujeme na národní i nadnárodní úrovni všech 15 fungujících potravinových bank a provozujeme centrální sklad v Modleticích. Snažíme se hájit zájmy potravinových bank na národní úrovni a pomáhat s přípravami celonárodních smluv i metodik. Federace potravinové banky neřídí, pouze koordinuje jejich činnost a dbá na dodržování základních pravidel – Charty Potravinových bank. Česká federace je zřízena potravinovými bankami, z nichž každá v ní má jeden hlas. Dále jsou jejími členy Naděje, Armáda spásy a čestní členové – Ilja Hradecký a Fabrice Plichta. V současné době mají potravinové banky již komplexní síť a 100% územní pokrytí v případě potřeby.

Česká Federace potravinových bank je nevládní, apolitická a není vázána na žádné náboženské hnutí. ČFPB je členem Evropské federace potravinových bank FEBA a členem Celosvětové sítě potravinových bank GFN.

Vedení České federace potravinových bank

Předsednictvo zvolené Valnou hromadou

mkdf-team-image

Aleš Slavíček

Předseda

Mezinárodní vztahy ČFPB, vládní záležitosti

mkdf-team-image

Mgr. Veronika Láchová

Ředitelka

Marketing a PR, vztahy s obchodními partnery

mkdf-team-image

Daniel Svoboda B.Th.

Člen předsednictva

Projekt v4

Mezinárodní spolupráce

Česká federace potravinových bank je součástí Evropské federace potravinových bank -FEBA a mezinárodní sítě potravinových bank – GFN. Díky členství v mezinárodních organizacích je klíčovou organizací pro mezinárodní spolupráci a vzdělávání v oblasti potravinových bank (foodbanking). Manažeři a zaměstnanci potravinových bank mají možnost účastnit se mezinárodních seminářů, workshopů a konferencí na nichž mohou sdílet své poznatky a navázat spolupráci s kolegy z jiných zemí. Sdílení informací a „dobré praxe“ je důležitým prvkem v rozvoji potravinových bank na celém světě.

Interní vzdělávání a kontrola

Potravinové banky jsou registrovanými potravinářskými podniky a podléhají kontrolním orgánům SVS a SZPI. Jako takové jsou průběžně kontrolovány, tak aby byly dodržovány zásady správného zacházení s potravinami. Česká federace potravinových bank poskytuje nejen metodickou podporu, ale organizuje semináře pro pracovníky potravinových bank.
Mimo základní vzdělávání vztahující se k zacházení s potravinami zprostředkovává svým členů také materiály z mezinárodních seminářů a z jednání centrálních orgánů Evropské federace potravinových bank.
Charta potravinových bank a etické zacházení s potravinami, stejně tak jako dodržování smluv s dodavateli a podporovateli monitoruje Česká federace pravidelnými kontrolami v regionech

Obchodní vztahy na národní úrovni

Česká federace poskytuje svým bankám záštitu a administrativní servis při obchodních vztazích na národní úrovni, zejména pak s nadnárodními obchodními řetězci, ale i s mnohými národními dodavateli a producenty.
Mezi klíčové stakeholdery na národní úrovni patří např.: Makro, Tesco, Penny, Globus, Albert, Billa, Lidl, Kaufland, Unilever, Mondelēz, Nestlé, Coca Cola a mnozí další.

PR a kontakt s medii

Česká federace potravinových bank zastupuje centrálně regionální potravinové banky a vede národní marketingovou kampaň.
Vydává tiskové zprávy, výroční zprávy a statistická data pro interní i externí potřeby.

Vzdělávání a osvěta

Jedním z důležitých úkolů je i soustavné informování veřejnosti o činnostech potravinových bank a jejich boji proti hladu a plýtvání.
Koncept environmentálního vzdělávání týkající se těchto témat je nyní v přípravách. V současné době působí federace jako poradce některých projektů a konzultant informačních materiálů.

Komunikace se státní správou

Potravinové banky jako koncept jsou zastupovány Českou federací potravinových bank v jednání s ministerstvy a vládou ve věcech rozvoje a podpory. Hlavními komunikačními partnery jsou zejména Ministerstvo zemědělství poskytující pravidelnou dotační podporu, dále pak Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo životního prostředí.

Historie potravinových bank

Prvopočátky potravinových bank v České republice sahají do roku 1992, kdy aktuálně čestný člen České federace potravinových bank, Mgr. Ilja Hradecký, založil první potravinovou banku v České republice a o dva roky později federaci. Tento koncept fungoval spíše ve formě skladování potravin pro neziskovou organizaci „Naděje“ a redistribuce dalším organizací, tedy nedocházelo ke sdružování různých subjektů. Tento koncept se také nerozšiřoval dál, do dalších regionů.

V roce 2004 byly osloveny charitativní a sociální orgány, které by mohly založit novou potravinovou banku (Sdružení azylových domů, Armáda spásy, Adra, Naděje a Charita).
V březnu 2005 se konala valná hromada, na které se účastníci shodli na obnovení konceptu z roku 1992. Samozřejmě musela být získána i určitá finanční podpora, skladové vybavení, sklad, dodavatelé potravin a konečně i samotní odběratelé. Rok poté, 30. března 2006, byl otevřen sklad v Praze za účasti dvou velvyslanců USA a Francie. Dalším úkolem pro zástupce České federace potravinových bank bylo rozšíření povědomí o potravinových bankách i do dalších regionů. Jako druhá potravinová banka byla založena Potravinová banka Ostrava, následovaly kraje Ústecký, Liberecký a kraj Vysočina.

V současné době existuje 15 regionálních potravinových bank a společný centrální sklad, banky spolu intenzivně spolupracují a jsou sdruženy pod Českou federaci potravinových bank. 12 bank má regionální působnost v rámci geografických hranic krajů, potravinová banka Praha spravuje i severní část Středočeského kraje, potravinová banka Džbánsko je regionální potravinovou bankou pro západní část Ústeckého a Středočeského kraje - okresy Chomutov, Most, Louny, Rakovník a Kladno. Nejmladší potravinová banka Central sdílí sklad s centrálním skladem v Modleticích. Stará se o spolupracující organizace z okresů Beroun, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín a dále pak jižní části okresů Praha - východ a Praha - západ.