NAHORU

Jak nás můžete podpořit

  1. Darem potravin – Producenti a obchodníci nás mohou kontaktovat na mailu: darci@potravinovabanka.cz   Menší dary potravin můžete směrovat přímo na vaši regionální potravinovou banku – kontakty najdete zde.
  2. Dobrovolnickou pomocí – dobrovolníci jsou pro nás nejdůležitější při Sbírce potravin. Přihlásit se můžete zde nebo nám napište na mail dobrovolnici@potravinovabanka.cz
  3. Přes darovací widget pod textem.
  4. Bankovním převodem na účet 2801541770/2010, do zprávy pro příjemce uveďte “dar”.
 

Kontakt pro dárce potravin (producenti, zemědělci, výrobci, řetězce)

darci@potravinovabanka.cz

Veronika Láchová

Kontakt pro finanční dárce

Jan Kadlec

j.kadlec@potravinovabanka.cz

+420 604 233 533

Váš dar pomůže

  • Zajistit pomoc dalším lidem v nouzi.
  • Zachránit více potravin a zamezit jejich zbytečné likvidaci.
  • Rozvíjet a zlepšovat Potravinové banky v ČR.

Proč podpořit právě nás

  • Podpoříte současně více cílů udržitelného rozvoje: (1) Vymýcení hladu a podvýživy díky přímé pomoci lidem v nouzi přes charitativní organizace, (2) Snížení plýtvání potravinami a produkce odpadů.
  • Podpoříte stabilitu a rozvoj celé sítě Potravinových bank v České republice.
  • Snížíte si daňový základ pro výpočet daně. Dobrá zpráva pro dárce: U fyzických osob lze za roky 2020 a 2021 odečíst až 30 % základu daně (původní hranice byla 15 %) a u právnických osob lze pro zdaňovací období, která skončila mezi 1.3.2020 až 28.2.2022, odečíst až 30 % sníženého základu daně (původní hranice byla 10 %). Poté se vrátí původní hranice, tj. 15 %, resp. 10 %.

Dary si můžete odečíst od základu daně

Dary (“poskytnuté bezúplatné plnění”), které nám poskytnete jsou uznatelné z hlediska odpočtu hodnoty daru od základu daně (fyzické osoby), resp. od sníženého základu daně (právnické osoby), protože nám je poskytujete na charitativní, humanitární a ekologické účely.

Pro fyzické osoby jsou platná ustanovení §15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu:

Abyste mohli dary uplatnit, musí úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 Kč. Pokud jste tedy v součtu za kalendářní rok darovali minimálně 1000 Kč (získáte na tuto částku potvrzení), můžete dar uplatnit. V úhrnu pak lze odečíst nejvýše 15 % 30 % ze základu daně (dočasně upravené výše horní hranice pro období let 2020 a 2021, následně bude hranice vrácena zpět na 15 %).

Potvrzení o daru pro daňové účely Vám vystavíme na základě Vaší žádosti (stačí zaslat e-mail). Aby bylo potvrzení z pohledu finančního úřadu uznatelné, uveďte do žádosti celé Vaše jméno a adresu trvalého pobytu.

Pokud jste zaměstnanci a daňové vyrovnání Vám zpracovává zaměstnavatel, odevzdáte potvrzení o daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si uplatní odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Pro právnické osoby jsou platná ustanovení § 20, odst. (8) Zákona o daních z příjmu:

Abyste mohli dary uplatnit, musí úhrnná hodnota darů jedné organizaci za kalendářní rok nebo hodnota jednoho daru činit alespoň 2000 Kč. V úhrnu pak lze odečíst nejvýše 10 % 30 % ze sníženého základu daně podle § 34 Zákona o daních z příjmu (dočasně upravené výše horní hranice pro zdaňovací období, která skončila mezi 1.3.2021 až 28.2.2022, následně bude hranice vrácena zpět na 10 %).

Jako potvrzení pro daňové účely zpravidla využijete darovací smlouvu, kterou s námi máte uzavřenu, nebo Potvrzení o daru pro daňové účely, které Vám vystavíme na základě Vaší žádosti (stačí zaslat e-mailem).

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI BOJUJETE PROTI HLADU A PLÝTVÁNÍ!