NAHORU

Jak nás můžete podpořit

  • Darem potravin – producenti a obchodníci nás mohou kontaktovat na e-mailu: darci@potravinovabanka.cz. Menší dary potravin můžete směrovat přímo na vaši regionální potravinovou banku – kontakty najdete zde.
  • Finančním darem přímo na účet organizace číslo 2801541770/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte „dar”). Vhodné pro právnické i fyzické osoby. Budeme moc rádi za jednorázovou i pravidelnou pomoc. Pro snadné darování přes mobilní bankovnictví můžete využít QR platbu (po načtení QR kódu se automaticky vyplní číslo našeho účtu a zpráva pro příjemce, částku vyplníte sami):

QR platba

  • Finančním darem přes darovací portál DARUJME.CZ. Vhodnější pro fyzické osoby. Možnost platby kartou, Google Pay, PayU či bankovním převodem. Služba si účtuje poplatek 2 % z darované částky.
 

Potvrzení o daru

Pro vystavení Potvrzení o daru pro daňové účely můžete napsat na e-mail j.kadlec@potravinovabanka.cz. Údaje potřebné pro vystavení potvrzení právnické osobě: název firmy, sídlo, IČO; fyzické osobě: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu. Pokud budete přispívat pravidelně, vystavíme Vám souhrnné potvrzení za celý kalendářní rok. V případě darování přes portál DARUJME.CZ Vám bude Potvrzení o daru generováno přímo z portálu po převedení prostředků na náš účet (cca 1 týden po odeslání daru přes darovací portál).

Kontakt pro dárce potravin (producenti, zemědělci, výrobci, řetězce)

Veronika Láchová

darci@potravinovabanka.cz

Kontakt pro finanční dárce

Jan Kadlec

j.kadlec@potravinovabanka.cz

+420 604 233 533

Váš dar pomůže

  • Zajistit pomoc dalším lidem v nouzi.
  • Zachránit více potravin a zamezit jejich zbytečné likvidaci.
  • Rozvíjet a zlepšovat Potravinové banky v ČR.

Proč podpořit právě nás

  • Podpoříte současně více cílů udržitelného rozvoje: (1) Vymýcení hladu a podvýživy díky přímé pomoci lidem v nouzi přes charitativní organizace, (2) Snížení plýtvání potravinami a produkce odpadů.
  • Podpoříte stabilitu a rozvoj celé sítě Potravinových bank v České republice.
  • Snížíte si daňový základ pro výpočet daně. Dobrá zpráva pro dárce: U fyzických osob lze za roky 2020 a 2021 odečíst až 30 % základu daně (původní hranice byla 15 %) a u právnických osob lze pro zdaňovací období, která skončila mezi 1.3.2020 až 28.2.2022, odečíst až 30 % sníženého základu daně (původní hranice byla 10 %). Poté se vrátí původní hranice, tj. 15 %, resp. 10 %.

Dary si můžete odečíst od základu daně

Dary (“poskytnuté bezúplatné plnění”), které nám poskytnete jsou uznatelné z hlediska odpočtu hodnoty daru od základu daně (fyzické osoby), resp. od sníženého základu daně (právnické osoby), protože nám je poskytujete na charitativní, humanitární a ekologické účely.

Pro fyzické osoby jsou platná ustanovení §15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu:

Abyste mohli dary uplatnit, musí úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 Kč. Pokud jste tedy v součtu za kalendářní rok darovali minimálně 1000 Kč (získáte na tuto částku potvrzení), můžete dar uplatnit. V úhrnu pak lze odečíst nejvýše 15 % 30 % ze základu daně (dočasně upravené výše horní hranice pro období let 2020 a 2021, následně bude hranice vrácena zpět na 15 %).

Potvrzení o daru pro daňové účely Vám vystavíme na základě Vaší žádosti (stačí zaslat e-mail). Aby bylo potvrzení z pohledu finančního úřadu uznatelné, uveďte do žádosti celé Vaše jméno a adresu trvalého pobytu.

Pokud jste zaměstnanci a daňové vyrovnání Vám zpracovává zaměstnavatel, odevzdáte potvrzení o daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si uplatní odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Pro právnické osoby jsou platná ustanovení § 20, odst. (8) Zákona o daních z příjmu:

Abyste mohli dary uplatnit, musí úhrnná hodnota darů jedné organizaci za kalendářní rok nebo hodnota jednoho daru činit alespoň 2000 Kč. V úhrnu pak lze odečíst nejvýše 10 % 30 % ze sníženého základu daně podle § 34 Zákona o daních z příjmu (dočasně upravené výše horní hranice pro zdaňovací období, která skončila mezi 1.3.2021 až 28.2.2022, následně bude hranice vrácena zpět na 10 %).

Jako potvrzení pro daňové účely zpravidla využijete darovací smlouvu, kterou s námi máte uzavřenu, nebo Potvrzení o daru pro daňové účely, které Vám vystavíme na základě Vaší žádosti (stačí zaslat e-mailem).

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI BOJUJETE PROTI HLADU A PLÝTVÁNÍ!