NAHORU

Spolek s humanitárním posláním založilo 7 subjektů: Diecézní charita Plzeň, Farní charita Karlovy Vary, Oblastní charita Ostrov, Farní charita Aš, Armáda spásy v České republice, Armáda spásy a Pomoc v nouzi, o.p.s. Hlavním posláním naší potravinové banky je boj proti hladu a plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank. Cílem je získávat zdarma přebytky produkce zemědělského i potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny. K dalším aktivitám patří například shromažďování potravin při veřejných sbírkách v obchodních řetězcích a školách a koordinace těchto akcí. Tyto potraviny jsou pak dále bezplatně distribuovány jiným sdružením bojujícím proti hladu.

Kontaktní údaje

728 227 716

hlousek@pomocvnouziops.cz

Adresa sídla: Merklínská 15, Sedlec 360 10 Karlovy Vary

Adresa skladu: K. H. Borovského 1783, 356 01 Sokolov

Náš tým

mkdf-team-image

Ing. Aleš Klůc

Předseda PB
mkdf-team-image

Milan Hloušek

Ředitel PB
mkdf-team-image

Členové a odběratelé

Armáda spásy v České republice, z. s.

Armáda spásy, Karlovy Vary

B.E.Z.va Nejdek

Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s.

Církev adventistů sedmého dne Sokolov

Český západ, o.p.s.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Diecézní charita Plzeň, pobočka Cheb

Farní charita Aš

Farní charita Karlovy Vary

Farní charita Sokolov

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Kotec, o.p.s.

Křesťanské vzdělávací centrum Sintů a Romů

KSK Centrum, o.p.s.

Oblastní charita Ostrov

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Rubikon, Centrum, z.s.

SOS dětská vesnička Karlovy Vary

Společnost Dolmen, o.p.s.

Společnost pro ranou péči, z.s. – SPR

Útočiště, o.p.s.

Dárci a podporovatelé