NAHORU

Co dělá potravinová banka ?

Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a rozděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Činnost potravinových bank spočívá v darování a rozdělování a jejich práce se opírá o dobrovolnou bezplatnou pomoc a dárcovství.

Cíle potravinových bank:

  • bojovat proti plýtvání potravinami
  • dělit se o ně s těmi, kteří mají hlad
  • obnovovat solidaritu mezi lidmi

O co nám jde a jak to u nás chodí ?

Účelem potravinových bank je pomáhat člověku, aby se mohl najíst v duchu sdílení, a současně bojovat proti plýtvání. Tímto chtějí zamezit podvýživu nebo špatnou výživu. Potravinové banky shromažďují zdarma potraviny, skladují a rozdělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, aby pomáhaly člověku se najíst.

Zásobování

Od našich partnerů převezmeme potraviny s krátkou dobou spotřeby.

Skladování

Veškeré potraviny, které získáme uskladníme a protřídíme.

Distribuce

Potraviny dále přidělujeme lidem, kteří je potřebují.

Komu potraviny rozdělujeme ?

Potraviny jsou rozdělovány neziskovým a charitativním organizacím, které jsou odběrateli potravinových bank. Mezi odběratele patří poskytovatelé sociálních služeb, ale po dohodě mohou odebírat i kluby nebo jiné pomáhající organizace. Rozdělování je vždy zcela v kompetenci každé regionální potravinové banky. Snaha je především pomoci lidem v akutní nouzi, ale svou roli hraje i velikost a možnosti odběratelské organizace. Například, jestli vaří pro své uživatele nebo jestli je schopna přijímat právě potraviny po datu minimální trvanlivosti nebo si jezdit pro čerstvé ovoce a zeleninu.