NAHORU

Česká Federace Potravinových Bank, z.s.

zapsána jako spolek u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 5860

ředitelka: Mgr. Veronika Láchová, lachova@potravinovabanka.cz

předseda: Bc. Aleš Slavíček, a.slavicek@potravinovabanka.cz

IČO: 71251847
DIČ: CZ71251847
Bankovní účet u FIO banky, a.s. č. 2801541770 / 2010

Kontakty:

info@potravinovabanka.cz

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Kontakty pro novináře : press@potravinovabanka.cz

Kontakt pro dárce potravin: darci@potravinovabanka.cz

Kontakt pro podporovatele: fundraising@potravinovabanka.cz

Kontaktujte regionální potravinovou banku pokud:

máte zájem o odběr potravin – odběrateli mohou být pouze organizace, nikoliv jednotlivci

zajímáte se o region spojený s danou potravinovou bankou – regionální tisk nebo místní organizace

chcete se zapojit do paběrkování

chcete být dobrovolník

l